+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

10.Test.

0
Создан на По user

2.6.Test.

1 / 10

1.Savol. Delphi muhitida tarkibiy operator oralig‘iga yozilgan operatorlar qaysilar?

2 / 10

2.Savol. Tarkibiy operator qanday imkoniyatni yaratadi?

3 / 10

3.Savol. Bo‘sh operator nimadan iborat bo‘ladi?

4 / 10

4.Savol. Delphi tilida__________– bu mantiqiy turdagi ifoda?

5 / 10

5.Savol. «chin» (True) yoki «yolg‘on» (False) qiymatni delphida qaysi ifoda qabul qiladi?

6 / 10

6.Savol. NOT mantiqiy amal nima?

7 / 10

7.Savol. Delphi dasturlash tilida tarmoqlanish ____operatori bilan amalga oshiriladi?

8 / 10

8.Savol. If operatori - bu ______operator hisoblanadi?

9 / 10

9.Savol. Delphi dasturlash tilida shartli o‘tish operatorining ikki xil ko‘rinishi mavjud: Ular?

10 / 10

10.Savol. Tanlash operatori qaysi?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%