+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

11.Test.

0
Создан на По user

2.7.Test

1 / 10

1.Savol. Delphi dasturlash tilida siklik strukturali dastur tuzishda bir necha maxsus operatorlar mavjud. Bulardan biri _____operatoridir?

2 / 10

2.Savol. Qaysi operator takrorlanishlar soni aniq bo‘lgan jarayonlar tashkil etishda ishlatiladi?

3 / 10

3.Savol. For operatorining umumiy ko‘rinishi qanday?

4 / 10

4.Savol. Agar sikl tanasi bir necha operatordan iborat bo‘lsa, ular nimalar ichiga olinadi?

5 / 10

5.Savol. ________sikl operatori takrorlanishlar soni oldindan aniq bo‘lmagan hollarda takrorlanishni biror bir shart asosida bajaradi?

6 / 10

6.Savol. While operatorning umumiy ko‘rinishi qanday?

7 / 10

7.Savol. ___________sikl operatori ham takrorlanishlar soni oldindan aniq bo‘lmagan hollarda takrorlanishni biror bir shart asosida bajaradi?

8 / 10

8.Savol. Repeat operatorning umumiy ko‘rinishi qanday?

9 / 10

9.Savol. Odatda qaysi operatori Repeat operatoriga nisbatan ko‘p ishlatiladi?

10 / 10

10.Savol. 1 dan 100 gach ketma-ket keluvchi natural sonlarning yig‘insisini hisoblash dasturi qaysi komponenta politrasidan kiriladi?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%