+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

12.Test.

0
Создан на По user

2.8.Test

1 / 10

1.Savol. __________– bu bir nom bilan belgilangan qiymatlar guruhi yoki jadvaldir?

2 / 10

2.Savol. Massivning har bir elementi nimalar bilan belgilanadi?

3 / 10

3.Savol. Vektorni bir o‘lchovli massiv, __________ikki o‘lchovli massiv deb qarash mumkin?

4 / 10

4.Savol. Bir o‘lchovli massiv qanday yoziladi?

5 / 10

5.Savol. Ikki o‘lchovli massiv nima yordamida aniqlanadi?

6 / 10

6.Savol. ikki o‘lchovli massiv elementi nima orqali yoziladi?

7 / 10

7.Savol. Massivni e’lon qilish, dasturning bosh qismida berilib, uning yozilishi umumiy holda qanday ko‘rinishga ega bo‘ladi?

8 / 10

8.Savol. A(5) massiv elementlarini yig‘indisi va o‘rta arifmetigini topish dasturini tuzish?

9 / 10

9.Savol. Massivlarni e’lon qilishdan maqsad?

10 / 10

10.Savol. Tub sonlar jadvalini chiqaruvchi dastur qanday ketma ketlikda bo’ladi?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%