+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

13.Test.

0
Создан на По user

2.9.Test.

1 / 10

1.Savol. __________________mustaqil dasturli obyektlar hisoblanadi?

2 / 10

2.Savol. Protsedurani yozish strukturasi xuddi asosiy dastur strukturasi kabi bo‘lib, faqat nimasi bilangina farq qiladi?

3 / 10

3.Savol. Protseduralar va funksiyalarni aniqlash asosiy dasturning _____(o‘zgaruvchilarning turlarini e’lon qilish) bo‘limida bajariladi?

4 / 10

4.Savol. Protseduradan dasturda foydalanish uchun, qanday ro’yxat yoziladi?

5 / 10

5.Savol. Protsedura parametrsiz ham bo‘lishi mumkinmi?

6 / 10

6.Savol. Parametrsiz protsedurada ham protseduraning barcha bo‘limlari saqlanib qoladi, faqat _______________ ro‘yxati qatnashmaydi?

7 / 10

7.Savol. Parametrsiz protseduraning asosiy kamchiligi nimada?

8 / 10

8.Savol. Protsedura bilan dasturni bog‘laydigan asosiy faktor – bu?

9 / 10

9.Savol. Parametrlar ikkita turga ajratiladi:ular?

10 / 10

10.Savol. _______________– bu protsedurani ishlash jarayonini ta’minlovchi parametrlar hisoblanadi, ya’ni asosiy dastur qiymatlarini protseduraga uzatadigan parametrlardir?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%