+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

14.Test.

0
Создан на По user

2.10.Test.

1 / 10

1.Savol. Delphi dasturlash tilining vizual komponentlar kutubxonasi bir qancha grafiklar hosil qilish imkoniyatini beruvchi obyektlarga ega, ular qaysilar?

2 / 10

2.Savol. Image – bu obyekt formaning ixtiyoriy joyiga grafik tasvirni joylashtirish imkonini beradi. Bunda qanday formatidagi rasmlar tasvirlanadi?

3 / 10

3.Savol. __________- oddiy grafik tasvirlarni loyiha oynasida hosil qilish uchun ishlatiladi, ya’ni doira, kvadrat, to‘rtburchak va shunga o‘xshash geometrik shakllar?

4 / 10

4.Savol. Delphi dasturlash tili dasturchiga nimalar yaratishga imkon beradi?

5 / 10

5.Savol. Obyekt yuzasiga qaysi xossasi mos keladi?

6 / 10

6.Savol. Canvas xossasi –qaysi tipidagi obyekt?

7 / 10

7.Savol. _____________geometrik figuralarni chizish uchun ishlatiladi?

8 / 10

8.Savol. Pen obyekti qiymatlari xossalari qaysilar?

9 / 10

9.Savol. Chiziq qalinligi Width xossasi orqali piksellarda beriladi?

10 / 10

10.Savol. Mo‘yqalam (Brush) nechta xossaga ega?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%