+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

17.Test.

0
Создан на По user

3.3. Test.

1 / 10

1.Savol. C++da arifmetik operator qaysilar?

2 / 10

2.Savol. C++ da solishtirish amallari qatorini toping?

3 / 10

3.Savol. int a, b, c; cout << "a="; cin >> a; cout << "b="; cin >> b; c = a + b; cout << c << endl; return 0; bu dastur nimani hisoblaydi?

4 / 10

4.Savol.  int bir = 1;
int ikki = 2;
cout << bir / ikki;
cout << ((float)bir) / ((float)ikki) << endl;
natijani aniqlang.

5 / 10

5.Savol. Quyidagi razryadli amal natijasini toping: 7 & 5 ?

6 / 10

6. Savol. Quyidagi razryadli amal natijasini toping: 7 | 5 ?

7 / 10

7.Savol. int a=5; 2+(++a) ifoda qiymatini toping?

8 / 10

8. Savol. int a=5; 2+a++ ifoda qiymatini toping?

9 / 10

9.Savol. Quyidagi razryadli amal natijasini toping: 25 | 30 ?

10 / 10

10.Savol. Quyidagi razryadli amal natijasini toping: 6 ^ 7 ?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%