+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

18.Test.

0
Создан на По user

3.4.Test.

1 / 10

1.Savol.  If (ifoda) 1- operator else 2- operator bu qanday operator?

2 / 10

2.Savol. int a; cin >> a; if (a % 2 == 0) cout << "juft"; else cout << "toq"; return 0; dastur nimani aniqlaydi?

3 / 10

3.Savol.   int a, b, max; cout << "a="; cin >> a; cout << "b="; cin >> b; max = ( a > b ) ? a : b;
cout << max << endl; return 0; nimani aniqlaydi?

4 / 10

4.Savol. Shartli o`tish operatori to`liq yozilgan javobni ko`rsating?

5 / 10

5.Savol. Noto`g`ri yozilgan ifodani toping?

6 / 10

6.Savol. Ma`lum shartlarga muvofiq bajariladigan algoritm qanday nomlanadi?

7 / 10

7.Savol. Shartli o`tish operatori qanday operator?

8 / 10

8.Savol. C++ tilidagi qisqa shart amalini toping?

9 / 10

9.Savol. Quyidagilardan qaysi biri tanlash operatori?

10 / 10

10.Savol. Switch Case qanday operator?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%