+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

19.Test.

0
Создан на По user

3.5.Test.

1 / 10

1.Savol. int main() {for (int i = 0; i < 5; i++){cout << i << endl;}
return (0); yachimni toping?

2 / 10

2.Savol. for (int i = 0; i < 10 ; i++) cout << "Hello!"<< endl; nima chop etiladi?

3 / 10

3.Savol. …. – funksiyasini har qanday sikl operatoriga qo`llash mumkin. Bu funksiya sikl tugatilishini ta’minlaydi. Ya`ni boshqarilishni sikl operatoridan keyingi operatorga uzatadi?

4 / 10

4.Savol. ….- funksiyasini har qanday sikl operatoriga qo`llash mumkin. Bu funksiya sikl parametrining keyingi qiymatni qabul qilishini taminlaydi. Boshqacha so`z bilan aytganda sikl tanasi tugatiladi. Bunda siklning o`zi tugatilmaydi?

5 / 10

5.Savol. …… sikllarni tashkil qilishning eng umumiy (ommaviy) usulidir.

6 / 10

6.Savol. …operatori birlashgan switch, do, for, while sikllardan eng ichkisining bajarilishi tugallanilishini ta’minlaydi.

7 / 10

7.Savol. To`g`ri yozilgan ifodani toping?

8 / 10

8.Savol. for (int i = 0; i < 10 ; ) cout << "Hello!"<< endl;
dastur qismi bajarilishi natijada ekranga nima chop etiladi?

9 / 10

9.Savol. for(;;) { }
ifodasi cheksiz marta qaytariladi. Bu for dan chiqish uchun qaysi operatordan foydalanamiz?

10 / 10

10.Savol. for(int i = 0 ; i < 1000 ; i++); for operatorida qanday xatolik bor?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%