+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

2.6-§. Delphi muhitida tarmoqlanish operatorlari.

Mavzu:2.6-§. Delphi muhitida tarmoqlanish operatorlari.
Muallif:Ruziyeva D.R.
Qizqacha mazmuniDelphi muhitida turli ko‘rinishdagi operatorlardan foydalaniladi. Bulardan biri tarkibiy operatorlardir. Tarkibiy operator – bu Begin va End oralig‘iga yozilgan operatorlardir. Tarkibiy operator zamonaviy texnologiya hisoblangan strukturali dastur tuzish imkoniyatini yaratadi.