+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

2.7-§. Delphi dasturlash muhitida takrorlanuvchi operatorlar.

Mavzu:2.7-§. Delphi dasturlash muhitida takrorlanuvchi operatorlar.
Muallif:Djurayeva D.R.
Qizqacha mazmuniDelphi dasturlash muhitida takrorlanuvchi jarayonlar. Ayrim masalalarda bir yoki bir necha parametrlarning o‘zgarishiga qarab ma’lum hisoblashlar bir necha marta takrorlanib bajarilishi mumkin. Masalan, y=kx+b funksiyani, x ning bir necha qiymati mos qiymatlarini hisoblash zarur bo‘lsin. Bunday hisoblashlarni kompyuterda dastur tuzib bajarish uchun siklik strukturali dasturlar tuzish lozim bo‘ladi.