+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

22.Test.

0
Создан на По user

3.8.Test.

1 / 10

1.Savol. Ko‘rsatkich necha xil turda bo‘lishi mumkin:

2 / 10

2.Savol. Qiymatlari manzili bo‘lgan o‘zgaruvchilarga qanday o’garuvchilar deyiladi?

3 / 10

3.Savol. Har bir ko‘rsatkich uchun qanaqa belgisi qo‘yilishi talab etiladi?

4 / 10

4.Savol. Xotirada joy ajratish amali qanday operatori bilan ishlatiladi?

5 / 10

5.Savol. Xotiradan bo’shatish uchun qaysi operatordan foydalaniladi?

6 / 10

6.Savol. Ko‘rsatgich turini qanday turiga keltirish kerak emas?

7 / 10

7.Savol. Faqat void tipidagi ko‘rsatkichga qanday turdagi ko‘rsatkichning qiymatini yuklash mumkin?

8 / 10

8.Savol. Qanday holatda ko‘rsatkich hech qanday obyektga murojaat qilmaydi?

9 / 10

9.Savol. Ko‘rsatkichlarni e’lon qilishda, unga boshlang‘ich qiymatlar berish mumkinmi?

10 / 10

10.Savol. Manzildan qaysi sanoq sistemasidagi qiymat qaytadi?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%