+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

23.Test.

0
Создан на По user

3.9.Test.

1 / 10

1.Savol. C++ dasturlash tilida qanday ma’lumot turini to’g’ridan to’g’ri mantiqiy ma’noga belgilash mumkin emas?

2 / 10

2.Savol. Satrni bildiruvchi toifani belgilang?

3 / 10

3.Savol. Satr bu -?

4 / 10

4.Savol. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri string tipidagi ikki satrni solishtiradi?

5 / 10

5.Savol. Isalpha() funksiyasini chaqirish uchun qanday sarlavha faylini ulash kerak?

6 / 10

6.Savol.

Quyidagi dastur bajarilganidan so'ng nima bo'ladi?
#include <iostream>
#include <ctype.h>
using namespace std;

int main(){
char ch[26] = "Hello, my world of C++!!!";
for (int i = 0; i < 26; i++){
for (int j = 0; j < 26; j++){
if (tolower(ch[i]) > tolower(ch[j])){
char temp = ch[i];
ch[i] = ch[j];
ch[j] = temp;
}
}
}
return 0;
}

 

7 / 10

7.Savol.

Quyidagi dastur bajarilganidan so'ng nima bo'ladi?
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
char ch[26] = "Hello, my world of C++!!!";
for (int i = 0; i < 26; i++){
for (int j = 0; j < 26; j++){
if (tolower(ch[i]) > tolower(ch[j])){
char temp = ch[i];
ch[i] = ch[j];
ch[j] = temp;
}
}
}
return 0;
}

8 / 10

8.Savol.

Quyidagi dastur bajarilganidan so'ng nima bo'ladi?
#include <iostream>
#include <ctype.h>
using namespace std;

int main(){
char ch[26] = "Hello, my world of C++!!!";
for (int i = 0; i < 26; i++){
for (int j = 0; j < 26; j++){
if (tolower(ch[i]) < tolower(ch[j])){
char temp = ch[i];
ch[i] = ch[j];
ch[j] = temp;
}
}
}
return 0;
}

9 / 10

9.Savol. C++ dagi satr o’zgaruvchisini to’gri ta’rifini belgilang?

10 / 10

10.Savol. C++ satrli toifa bu…

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%