+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

3.5-§. C++ dasturlash tilida takrorlanuvchi jarayonlar.

Mavzu:3.5-§. C++ dasturlash tilida takrorlanuvchi jarayonlar.
Muallif:Ruziyeva D.R.
Qizqacha mazmuniBa’zi bir misol va masalalarning parametrlarini o‘zgarishiga qarab ma’lum hisoblashlar bir necha marta takrorlanib, bajarilishi talab etiladi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirishda takrorlanuvchi operatorlardan foydalaniladi. Masalan, y=kx^2+c funksiyada x ning bir nechta qiymatlarini hisoblashni va berilgan ikkita oraliqdagi sonlarni yoki qatorlarni yig‘indisi, ko‘paytmasi kabi amallarni dasturlash talab etilgan bo‘lsin. Bu kabi dasturlarni shartli o‘tish operatori yordamida ham dasturlash mumkin. Ammo takrorlanuvchi operatorlardan foydalanilsa, hisoblash vaqti ma’lum darajada tejaladi.