+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

3.Amaliy mashg’ulot:C++ tilida takrorlanish operatorlari (while, do while, for).

Mavzu:3.Amaliy mashg'ulot.Mavzu:C++ tilida takrorlanish operatorlari (while, do while, for).
Muallif:Ruziyeva D.R.
Qizqacha mazmuniFor strukturasi sanovchi (counter) bilan bajariladigan takrorlashni bajaradi.Boshqa takrorlash bloklarida (while, do/while) takrorlash sonini control qilish uchun ham sanovchini qo'llasa bo'lardi, bu holda takrorlanish sonini oldindan bilsa bo'lardi, ham boshqa bir holatning vujudga kelish-kelmasligi orqali boshqarish mumkin edi. Ikkinchi holda ehtimol miqdori katta bo'ladi.