+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

30.Test.

0
Создан на По user

4.5.Test.

1 / 10

1.Savol. Borland C++ Builder Additional komponentalar palitrasiga
tegishli bo’lgan tugmalarni aniqlang?

2 / 10

2.Savol. BitBtn tugmasi yordamida loyiha oynasidagi amallarni bajarishda foydalaniladi, uning Button tugmasidan farqli jihati nimadan iborat? ushbu tugmaga kerakli bezaklarni berish imkoni mavjud?

3 / 10

3.Savol. BitBtn tugmasiga mavjud belgilarni o‘rnatish uchun Object Inspectorining ________ xossasidan lozim bo‘lgan belgilar tanlanadi?

4 / 10

4.Savol. _____________tugmasi grafik ma’lumotlarni satrlar yoki ustunlar bo‘yicha aks ettirish uchun mo‘ljallangan jadval yaratadi?

5 / 10

5.Savol. Image tugmasi loyiha oynasida grafik tasvirni joylashtirish uchun qanaday soha hosil qiladi?

6 / 10

6.Savol. _________ tugmasi o‘zida png, jpg, jpeg, bmp, ico, emf, wmf kengaytmali grafik fayllarni tasvirlay oladi?

7 / 10

7.Savol. ___________tugmasi loyiha oynasida aylana, ellips, kvadrat, to‘g‘ri to‘rtburchak hamda burchaklari, yoysimon kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchak kabi geometrik shakllarni hosil qiladi?

8 / 10

8.Savol. Brush xususiyati tarkibida ikkita bo‘lim mavjud. Bular:?????

9 / 10

9.Savol. ____________tugmasi yordamida loyiha oynasida uzuk chiziqli, bo‘rtib chiqqan yoki to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi soha hosil qilish uchun foydalaniladi?

10 / 10

10.Savol. StaticText tugmasining BorderStyle xususiyatini nechi xil holatda sozlash mumkin?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%