+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

33.Test.

1
Создан на По user

4.8.Test.

1 / 10

1.Savol. C++ Builder dasturlash muhitida matematik masalalarni dasturlash uchun berilgan matematik formulalarni, nimaga o‘tkazib, yozish talab etiladi?

2 / 10

2.Savol. C++ Builder dasturlash muhitida 3,4/pow(2,x) yozilishining matematik formulasini aniqlang?

3 / 10

3.Savol. C++ Builder dasturlash muhitida rost (true) yoki yolg‘on (false) qiymat qabul qiladigan ifodalar qanday ifodalar hisoblanadi?

4 / 10

4.Savol. Mantiqiy ifodalarda munosabat amallaridan foydalaniladi, ular: ?

5 / 10

5.Savol. Tarmoqlanishni amalga oshirish uchun __________operatoridan foydalaniladi?

6 / 10

6.Savol. C++ Bulder tilida shart – bu mantiqiy turdagi ifoda bo‘lib,qanday qiymatlarni qabul qiladi?

7 / 10

7.Savol. C++ Builder dasturlash muhitida Blok qaysi belgi oralig‘iga olingan?

8 / 10

8.Savol. C++ Builder dasturlash muhitida Nishon – bu...............?

9 / 10

9.Savol. C++ Builder dasturlash muhitida siklik strukturali dastur tuzish uchun qaysi operatorlardan foydalanish imkoniyati mavjud?

10 / 10

10.Savol. while takrorlash operatori, operator yoki blokni takrorlash sharti yolg‘on (false) bo‘lguncha takror bajaradi. U qanday ko‘rinishga ega?

Ваша оценка

Средний балл 10%

0%