+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

35.Test.

0
Создан на По user

4.10.Test.

1 / 9

1.Savol. C++ Builder dasturlash muhitining vizual komponentlar kutubxonasi bir qancha grafiklar hosil qilish imkoniyatini beruvchi obyektlarga ega. Bular qaysilar?

2 / 9

2.Savol. ________tugmasi oddiy geometrik shakllarni, ya’ni, ellips, kvadrat, to‘rtburchak hamda burchaklari yoysimon kvadrat va to‘rtburchakni hosil qilishda foydalaniladi?

3 / 9

3.Savol. Grafik elementlarni chiqarish uchun _______ xususiyati abstrakt chizish sohasi hisoblanadi?

4 / 9

4.Savol. Chizish sohasi nimalardan iborat?

5 / 9

5.Savol. ________________, uning gorizontal (X) va vertikal (Y) koordinatalari bilan aniqlanadi?

6 / 9

6.Savol. Polygon usuli ko‘pburchak chizishga mo‘ljallangan bo‘lib, parametri _______ tipidagi massivdir?

7 / 9

7.Savol. Obyekt yuzasiga ______ xususiyati mos keladi?

8 / 9

8.Savol. _____________ xususiyatidan esa geometrik shakllarni sohasining rangini o‘zgartirishda foydalaniladi?

9 / 9

9.Savol. Object Inspectorinin Picture xususiyati orqali nima tanlanadi?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%