+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

7.Test.

0
Создан на По user

2.3.Test.

1 / 10

1-Savol. Additional komponentalar palitrasidagi mavjud tugmalar ______________ komponentalar palitrasi kabi vazifalarni bajarib, shu bilan birga undan bir qancha qulayliklari ham mavjud?

2 / 10

2-Savol. BitBtn – ?

3 / 10

3-Savol. ____________– loyiha oynasida bir nechta satrlar ro‘yxatini tuzishda foydalaniladi?

4 / 10

4-Savol. ActionMainMenuBar –?

5 / 10

5-Savol. ____________ tugmasi loyiha oynasida o‘ziga xos formatdagi ma’lumotlarning tahrir qilinadigan to‘rtburchak sohasini yaratadi?

6 / 10

6-Savol. Sana va vaqtni ifodalovchi formatli tahrirlash sohasini yaratish uchun loyiha oynasiga 2 ta qaysi tugmalari joylashtiriladi?

7 / 10

7-Savol. n (n>0) butun son berilgan, bu qanday dastur?

8 / 10

8-Savol. DrawGrid tugmasi- nima?

9 / 10

9-Savol. _____________tugmasi loyiha oynasida grafik tasvirni joylashtirish uchun to‘rtburchak soha hosil qiladi?

10 / 10

10-Savol. Qaysi tugma loyiha oynasida aylana, ellips, kvadrat, to‘g‘ri to‘rtburchak hamda burchaklari, yoysimon kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchak kabi geometrik shakllarni hosil qiladi?

Ваша оценка

Средний балл 0%

0%