+998-00-000-00-00
·
info@programm-edu.uz
·
Diqqat sayt test rejimida ishlamoqda!

Krossvord 2.2.


1. tugmasi yordamida chiziqli va konkestli menyular nusxa olish va qo‘yish kabi vazifalar yaratishda foydalaniladi?
2. tugmasi loyiha oynasida ko‘p satrli matn maydoni hosil qiladi?
3. tugmasi loyiha oynasiga joylashtirilgan bir nechta tugmalarni o‘zaro birbiri bilan bog‘lash imkoniyatini yaratadi?
4. tugmasi yordamida loyiha oynasidagi bir nechta tugmalarni guruhlashda foydalaniladi?
5. kiritish qatori matnni bir qatordan kiritish va uni tahrirlash uchun ishlatiladi?
6. tugmasini bosilishi natijasida kutilishi lozim bo‘lgan jarayonlar masalan, hisoblashlar yoki bajarilishi lozim bo‘lgan amallar bajarilishga xizmat qiladi?
7. tugmasidan bir oynada bir nechta variantdan birortasini tanlashda foydalanish mumkin?
8. tugmasi loyiha oynasida panel yaratish hamda tugmalarni guruhlash uchun xizmat qiladi?
9. tugmasi yordamida amallar bajarish yoki aksincha bajarilgan amallarni bekor qilishda foydalaniladi?
10. tugmasi yordamida bironbir parametr qiymatini berilgan interval oralig‘ida harakatlantirishni hamda gorizontal va vertikal siljitish yo‘lakchalarini hosil qilishda foydalaniladi?
11. tugmasi nafaqat ma’lumotlarni ekranga joylashtirish uchun xizmat qiladi, balki dastur natijalarini chiqarishda ham ishlatish mumkin.?
12. tugmasi orqali loyiha oynasida bosh menyu komandalari panelini va ularga mos daraxt ko‘rinishida menyularni yaratish imkoniyati mavjud?
Mavzu:2.2.Mavzuga oid krossword.
Muallif:Ruziyeva D.R.
Qizqacha mazmuniMavzu yanada to'liq mustaxkamlanishi uchun va o'zingizni sinash uchun krassvord.